ch Puheterapiapalvelut Katriina Lilius

Puheterapiapalvelut Katriina Lilius


Puheterapia Katriina Lilius Palvelut Yhteystiedot

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota antaa laillistettu puheterapeutti. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä. Puheterapialla kuntoutetaan kielen, puheen, kommunikaation ja äänen häiriöitä. Myös lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä vaikeuksia kuntoutetaan puheterapeuttisin menetelmin.

Keskeistä on hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä. Terapian alkaessa tehdään yksilöllinen terapiasuunnitelma. Suunnitelma perustuu aina puheterapeuttiseen tutkimukseen tai arvioon, jonka on tehnyt joko lähettävä tai kuntouttava puheterapeutti tai molemmat yhdessä. Yhdessä asiakkaan ja/tai hänen omaistensa kanssa sovitaan tarkemmin toimintatavoista sekä yksilöllisistä tavoitteista. Usein puheterapia on pitkäaikaista. Varhain aloitettu ja riittävän tiiviisti ja oikea-aikaisesti toteutettu puheterapia antaa parhaan tuloksen.

Puheterapiaa kustantavat esimerkiksi Kansaneläkelaitos (www.kela.fi), kunnat, yliopistosairaalat ja vakuutusyhtiöt. Myös omakustanteisesti voi hakeutua puheterapiaan.

Katriina Lilius

Olen valmistunut vuonna 1995 Helsingin yliopiston logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi ja saanut oikeuden toimia laillistettuna puheterapeuttina. Olen työskennellyt Hyks:n kuulokeskuksen puheterapeuttina vuosina 1993-1997 ja Kaarinan päivähoidon puheterapeuttina vuonna 1998. Yksityispuheterapeuttina olen toiminut vuodesta 1999 lähtien. Minulla on pitkä kokemus lasten ja nuorten puheterapiasta ja erityisosaamista kielelliseen erityisvaikeuteen ja kuulovammoihin liittyvistä kommunikaatiovaikeuksista. Olen tehnyt pitkään puheterapiakuntoutusta mm. sisäkorvaistutta käyttävien lasten kanssa ja olen mukana puheterapeuttien valtakunnallisessa sisäkorvaistutetyöryhmässä. Olen osallistunut useisiin alan koulutuksiin, (mm. kuulovammaseminaarit, viittomakielikoulutus, OPT-1, änkytyskoulutus, dyspraksiakoulutus, kielellinen erityisvaikeus-koulutukset, GAS-menetelmäkoulutus). Toteutan puheterapiaa suomen kielellä, tarvittaessa käytössä ovat myös viittomat ja kuvat. Terapiapaikka voi olla kuntoutujan arkiympäristössä (esim. päiväkodissa) tai vastaanotollani.

Olen Kelan palveluntuottaja ja toteutan lasten ja nuorten vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Kysymyksessä on Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus ja kuntoutujan etuudet maksaa Kela. Tutustu Kelan sivustoihin, joilla on tarkempia tietoja Kelan etuuksista, kuten kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista. Voit tarvittaessa ottaa yhteyttä Kelaan. Kelan etuuskohtaiset palvelunumerot ovat Kelan verkkosivuilla www.kela.fi > Yhteystiedot > Palvelunumerot. Kelan toimistojen osoitteet löytyvät samalta sivulta Yhteystiedot > Toimistot ja muut palvelupisteet.

Palvelut

Lasten ja nuorten puheterapia:
  • alle kouluikäisten lasten puheterapeuttiset arvioinnit
  • yksilöterapia (sisältäen vanhempien ja muiden lähihenkilöiden ohjauksen); yksilöterapiana toteutuu myös Kelan kustantama vaativa lääkinnällinen kuntoutus
  • lyhyet ohjaukselliset jaksot
Puheterapia suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti lapsen tarpeiden mukaan.

Otan vastaan lapsia ja nuoria, joilla voi olla
  • viivästynyt kielen ja puheen kehitys
  • kielellinen erityisvaikeus (ent. dysfasia)
  • kuulovammoihin liittyviä kommunikaatiovaikeuksia
  • änkytystä
  • puheen motorisen ohjelmoinnin vaikeuksia (verbaalidyspraksia)
  • lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia
  • äänteistöön liittyviä vaikeuksia

Yhteystiedot

Puheterapiapalvelut Katriina Lilius
Väinämöisenkatu 2
FIN-20660 Littoinen, Suomi
katriina.lilius(@)gmail.com
+358-50-3660989
Y-tunnus 1520605-2